Informace o nás

HOS vznikl 9.6.2014 a jeho účelem je naplňování společného zájmu, kterým je přinášení radosti co možná nejvíce lidem.
 
Posláním spolku jsou zejména kulturní aktivity (podpora kulturního života obce, společenské akce, obnova a zachování tradic, šíření osvěty, tvořivá činnost (lidová řemesla), okrašlovací činnost (zlepšování podmínek životního prostředí, obnova kulturní krajiny).
 

Tímto zveme všechny, kteří mají zájem o aktivní účast na námi pořádaných akcích.

 
Vítáni jsou všichni, koho baví vymýšlet, realizovat či jakkoliv se podílet na kulturních, sportovních i jiných akcích.
 
Přidejte se k nám a rozdávejme radost společně.